Borgerforeningen

Tappen

 

Tapdrups beboerblad TAPPEN udgives af
Tapdrup og Omegns Borgerforening og udkommer 4 gange årligt.

Indlæg kan sendes til redaktør
Morten Jørgensen 
Åbrinken 9
8800 Viborg
Tlf. 86600206 eller 23399070.
Mail: aabrinken9@outlook.com

Arkiv