Menighedsrådet

Og Tapdrup Kirke

Tapdrup Kirke er en klassisk middelalderkirke, bygget i 1200 tallet og med en spændende historie, som man kan læse mere om i en brochure, der ligger i våbenhuset og er til fri afbenyttelse. Kirken er åben hver dag, fra kirkeklokken ringer solen op og til den ringes ned. 

Tapdrup sogn indgår i et fælles pastorat med Asmild sogn; det betyder, at de to kirker deler præster og organister samt kirkekontor og kirke- og kulturmedarbejder (se kontaktoplysninger under fanen Kontakt). Tapdrup sogn har sin egen graver/kirketjener og kirkesangere.

Der er gudstjeneste i Tapdrup Kirke hver søndag, undtagen sidste søndag i måneden, hvor der henvises til Asmild Kirke. Endvidere gudstjeneste på alle de kirkelige helligdage, dog fejres nogle af disse også sammen med Asmild sogn f.eks. Juledag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Dåb, konfirmation, vielse og begravelse finder sted i kirken.

Der er særlige gudstjenester så som ’Gudstjeneste & Spaghetti’ for børnefamilier, temagudstjeneste,  konfirmandgudstjeneste samt familiegudstjenester ved advent, fastelavn og høst.

Endvidere koncerter og musikgudstjenester.

Tapdrup Menighedsråd

Tapdrup Menighedsråd består af 5 valgte medlemmer, en medarbejderrepræsentant samt to sognepræster. Menighedsrådet har ansvar for kirkebygningen, kirkens økonomi, kirkegården, Sognehuset og personalet (med undtagelse af præsterne). Menighedsrådet holder møde 10 gange om året. Tapdrup sogn har et aktivt menighedsråd, der står for kirkekaffe, caféaftener/foredrag og andre sociale arrangementer så som sensommerudflugt, torvekoncert, fællesspisning, julekoncert, kirkekoncert, sangaftener, voksenkor og bladet ‘Kirke og Sogn’. Menighedsrådet samarbejder med Borgerforeningen og Forsamlingshuset om flere arrangementer.

Det siddende menighedsråd:

Formand: Jens Morten Jørgensen, tlf. 2639 9070, e-mail: aabrinken9@outlook.com
Næstformand: Anders Rosenkrands, tlf. 6166 2353, e-mail: anders_rosenkrands@hotmail.com
Kasserer:  Peter Ruby, tlf. 4027 7123, e-mail: daylite.pr@gmail.com
Kontaktperson: Pauli Birch Nielsen, tlf. 4038 5420, e-mail: pauli@birch-tapdrup.dk
Kirkeværge: Peter Sørensen, tlf. 2512 5632, e-mail: psorensen61@gmail.com
Sognepræst: Mads Hedegaard Gram, (sekretær), mobil 2933 6401, e-mail: mabg@km.dk
Sognepræst: Lise Uhrskov, tlf. 3031 1232, e-mail: lu@km.dk

Sognehuset

Sognehuset er et ombygget parcelhus, der ligger på Højtoften over for kirkens vestindgang. Her indbyder menighedsrådet til: kor, sangaftener, foredrag, kirkekaffe, kirkefrokost, koncerter, udstillinger, spisning i forb. med ’Gudstjeneste & Spaghetti’, babysalmesang, børneklub o.a.

Sognehusets mødelokale med siddepladser til ca. 40 personer med tilhørende tekøkken kan lejes af foreninger til møder/arrangementer i sognet og til mindesammenkomst i forbindelse med begravelse/bisættelse eller en kort reception efter dåb og bryllup med ikke over 25 – 30 deltagere.
Ved større arrangementer henvises til Tapdrup Forsamlingshus.

Kirkegården

Kirkegården er åben for besøgende og et besøg værd, en stille grøn oase med mange spændende og smukke detaljer, der skifter med årstiden – og et historisk sted.

Bladet ’Kirke og Sogn’ og hjemmeside

Bladet udkommer 3 gange om året og er fælles for Tapdrup og Asmild sogne, med aktuelle artikler og alle relevante oplysninger vedr. de to sognes kirkelige aktiviteter.
I kirkens våbenhus ligger der eksemplarer af ’Kirke og Sogn’ til fri afbenyttelse. Bladet husstandsomdeles omkring 1. dec., 1. april og 1. sept.

Se endvidere kirkens hjemmeside www.asmildkirke.dk