Om Tapdrup

Lidt om Tapdrup

Tapdrup ligger på kanten af Nørreådalen, som er en tunneldal fra istiden. Nørreåen, som løber forbi Tapdrup, får bl.a. vand fra Viborgsøerne, Vedsø og Hald Sø. Åen munder tæt ved Randers ud i Gudenåen. Det menes, at navnet Tapdrup, stammer fra det olddanske ord “tappi”, som betyder mølle eller mølledæmning. Før i tiden var der flere vandmøller i området

Tapdrup var tidligere en stationsby, idet jernbanen fra Viborg over Handest til Mariager gik forbi Tapdrup. Det meste af banestrækningen mellem Viborg og Hammershøj er nu omdannet til en cykelsti, som går gennem noget af Danmarks flotteste natur. Mellem Mariager og Handest kører der om sommeren et veterantog, hvor det er muligt at fornemme tiden fra dengang Tapdrup var en stationsby.

I dag er Tapdrup en på mange måder velfungerende lille landsby, og vi sætter stor pris på nye beboere.

Foreninger og aktiviteter

Selv om vi måske ikke er så frygteligt mange mennesker i Tapdrup, har vi mange foreninger. Her er du velkommen til at deltage, både i de aktiviteter som foreningerne gennemfører, men også i det praktiske arbejde. Ved at deltage i det praktiske arbejde, får man som tilflytter rig lejlighed til at lære ”gamle” Tapdrupborgere at kende. I undermenuerne her på siden er der nævnt nogle af de foreninger m.m., som der er i øjeblikket, men måske er der kommet flere til siden hjemmesiden blev opdateret.