Borgerforeningen

Tapdrup Puljen

 

Borgerforeningen administrerer Tapdrup Puljen, som kan yde støtte til almennyttige formål i Tapdrup.
Foreninger og borgere i Tapdrup kan søge om tilskud på max. 20.000 kr.

Ansøgningen skal være borgerforeningen i hænde inden den 31. december.

Ansøgnings skema – Tapdruppuljen
(downloader ansøgnings skema – Tapdruppuljen.doc, når du klikker på ovenstående link) 

Er du i tvivl om proceduren for ansøgningen, er du velkommen til at kontakte bestyrelsen

Tidligere godkendte ansøgninger

 • 2021 – Tapdrup Husflid – renovering af lokaler &
  Tapdrup Forsamlingshus – Nye borde
 • 2020 – Tapdrup Udeliv til etablering af lys på Tennisbanen –
 • 2019 –
 • 2018 –
 • 2017 – Ingen udlodning.
 • 2016 – Ingen udlodning.
 • 2015 – Tapdrup Udeliv til etablering af tennisbane – 20.000 kr
 • 2014 – Ingen udlodning
 • 2013 – Ingen udlodning
 • 2012 – Koncert med Kristian Lilholt – 2.393 kr
 • 2011 – Ingen udlodning
 • 2010 – 2 koncerter i Tapdrup Forsamlingshus – 4.500 kr.
 • 2009 – Emhætte i Tapdrup Forsamlingshus – 18.073 kr.
 • 2008 – Legepladsprojektet/Fællesområdet ved Banestien – 20.000 kr.
 • 2007 – Informationstavle ved Højtoften/Tapdrupvej – 24.375 kr.

Hvem kan søge Tapdrup Puljen?

Tapdrup Puljens midler skal anvendes til almenvelgørende og almennyttige formål i det øjemed:

at styrke og udvikle det folkelige og tværkulturelle samarbejde i Tapdrup sogn og/eller

At yde økonomisk støtte til eksisterende og/eller nye lokale initiativer inden for forenings-, idræts- og kulturliv i Tapdrup Sogn.