Nyt fra Viborg Varme

Så er der nyt fra Viborg Varme ang. Fjernvarme i Tapdrup  Tapdrup Borgerforening har fået en skrivelse fra Viborg Varme, med mere detaljer omkring fjernvarme i Tapdrup. Læs beskrivelsen herunder.  Kære alle i Tapdrup Jeg har modtaget flere henvendelser vedr....

Fjernvarme i Tapdrup ?

Borgerforeningen har tidligere, på vegne af Viborg Varme, skrevet ud og orienteret omkring muligheden for skrifteligt at tilslutte sig fjernvarmen.  Som tidligere skrevet, så vil der i udgangen af juni, gøres status på de skriftlige tilslutninger som er indgivet på...