På vegne af naturgruppen flg. 

Naturvandring i Tapdrup

Af Bodil Lynge Meineche, Nedertoften 23, Tapdrup

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil arbejde med at styrke mulighederne for at anvende naturområderne i og omkring Tapdrup.

Nogle fra arbejdsgruppen vil gerne lægge ud med at vise nogle af de eksisterende områder og muligheder der er her.

Vi starter med at vise noget af området vest for Tapdrup, og senere påtænker vi at tage på besøg i andre områder omkring byen.

Den første tur finder sted lørdag den 30. september 2023, kl. 14.00.

Vi mødes hos Solveig og Jørgen Klaris på Vibækvej 32 A, Tapdrup. Der vil være mulighed for at parkere på gårdspladsen.

Vi går en rute på 3-4 km i det spændende terræn nord for ejendommen, hvor vi følger stierne gennem eng og skov.

Jørgen vil være turguide og fortælle om området. 

Børnefamilier er også meget velkomne.

Husk praktisk fodtøj. Der kan være vådt i engen. 

Efter turen vil der være mulighed for at få en kop kaffe, saftevand og kage. (Hvis du har brug for en stol til at sidde på, så medbring gerne selv en).

Hvis der er spørgsmål, kan I henvende jer til Jørgen Klaris på tlf. 2843 4973.