Vedrørende vejarbejde og derved lukningen af Tapdrupvej i næste uge (uge 11)

Borgerforeningen har været i kontakt med Viborg kommune, som kan oplyse at årsagen til den midlertidige (4 dage i næste uge) lukning af Tapdrupvej oppe ved rundkørslen, er grundet etablering af kloakering til det nye boligområde på den kommende udstykning og det nye boligområde.
Den nuværende kloakering ligger i den modsatte side af vejen, hvorfor det er nødvendigt at lukke helt af for at “fange” kloakledningen på den anden side og føre den op til det nye område.
Det gør desværre så, at byens borgere må ledes på de lidt over 10km omvej op gennem Taphedevej og ud på Randersvej, når de skal ind til Viborg.
Kommunen mener ikke at det er til så stor en gene, at etablere noget midlertidigt så trafikken fortsat kan føres gennem Tapdrup.

I forhold til indkøb i perioden, henvises til købmanden i Vejrumbro som har åbent man-fre 9-19

OBS TIL ALLE SKOLEBØRN / FORÆLDRE !
Der er meldt ud på Aula, at de børn, som nu stiger på bussen om morgenen, skal noget tidligere op en vanligt! Alle børn, som tager bussen ti i 8 fra kirken, skal nu afsted allerede 07:11.. Der køre PP-Busser fra kirken og køre dem til skolen. Vær opmærksom på det. Derudover skal i være opmærksomme på at når de skal hjem om eftermiddagen, bliver Tapdrup-børnene sat af ved Kokær og ikke ved kirken som vanligt. (se vedhæftede billeder)

Ovenstående er udelukkende information givet af Viborg kommune så alle spørgsmål vedrørende ovenstående må rettes til Energi Viborg eller Viborg kommune.
Borgerforeningen har ingen anden information.