Så er der nyt fra Viborg Varme ang. Fjernvarme i Tapdrup

 Tapdrup Borgerforening har fået en skrivelse fra Viborg Varme, med mere detaljer omkring fjernvarme i Tapdrup. Læs beskrivelsen herunder. 

Kære alle i Tapdrup

Jeg har modtaget flere henvendelser vedr. udmeldingen på den lokale facebook side for Tapdrup om fjernvarmen.

Usikkerheden handler primært om at Viborg Varme har bedt om en ny og “FORPLIGTENDE” tilkendegivelse på www.slipgassen.dk og spørgsmålene går fra jer på hvad man forpligter sig til og hvordan.

En ny tilkendegivelse på www.slipgassen.dk er ikke som sådan er juridisk bindende. Men det er afgørende for at I betragter den sådan og er indstillet på at få tinglyst en tilslutningsforpligtelse på jeres ejendom. Årsagen er, at vi i Viborg Varme nødt til at have en sikkerhed for, at et nyt fjernvarmeprojekt har en betydelig tilslutning, ellers hænger økonomien ganske ikke sammen.

Vilkårene for et projekt i Tapdrup er påvirket af, at Tapdrup ikke på den umiddelbare bane kan komme på det store ledningsnet, hvorfor vi skal opføre og drive et lokalt varmeproduktionsanlæg.

Det betyder, at der skal betales et ekstra ordinært investeringsbidrag på kr. 2.000 pr. år pr. husstand i en 20-årig periode.

Dertil et sædvanligt tilslutningsbidrag på kr. 25.000 samt løbende faste og variable bidrag svarende til de faktiske omkostninger i Tapdrup. 

Dermed får man en forventeligt gns. varmepris årligt på omkring kr. 15.000 pr. husstand, uden at give garantier.

Det er dette set-up som vi ønsker en fornyet tilkendelse på.

I praksis skal man på ny svare på www.slipgassen.dk

Vi har forlænget fristen. Den nye frist er 1. september 2022.

Vi forventer som skrevet ovenfor, at de der siger “ja tak” er indstillet på at skrive på en bindende tilslutningsblanket og få den tinglyst på ejendommen indenfor det kommende år. Der vil naturligvis komme en tilslutningsblanket med tilhørende vilkår, som I kan læse igennem, inden I skal skrive under, før det er juridisk bindende.

Fjernvarmen i Tapdrup forventes at kunne være klar i 2027-28. 

Hvad så hvis mit gasfyr går i stykker i ventetiden, vil mange nok spørge. Som et tilbud til de, som tilslutter sig, vil vi tilbyde en kollektiv forsikringsløsning, hvor man betaler kr. 1.000 inkl. moms per år mod at ordningen så dækker et nyt gasfyr/stumperne, hvis det går i stykker, imens man venter på fjernvarmen. Vi arbejder fortsat på den endelig model, så vi kun tilbyder noget, som overholder alle lovens rammer.

Men som sagt gå ind og tilkendegiv jeres interesse på ny på www.slipgassen.dk Tilkendegivelsen er ikke som sådan juridisk bindende. Men I skal kun sige ja tak, hvis I virkelig mener det.

God sommer.

Venlig hilsen

Morten Abildgaard
Direktør
Viborg Varme