Naturvandring i Tapdrup

Hos Solvej & Jørgen Klaris Vibækvej 32 A, Viborg, Danmark

Af Bodil Lynge Meineche, Nedertoften 23, Tapdrup Der er nedsat en arbejdsgruppe, der vil arbejde med at styrke mulighederne for at anvende naturområderne i og omkring Tapdrup. Nogle fra arbejdsgruppen vil gerne lægge ud med at vise nogle af de eksisterende områder og muligheder der er her. Vi starter med at vise noget af området […]