Tapdrup Menighedsråd og Tapdrup Kirke

Tapdrup sogn er en del af Asmild-Tapdrup pastorat. Tre gange om året udkommer det fælles menighedsblad “Kirke & Sogn”, hvor der – foruden artikler – er oplysninger om adresser og tidspunkter for møder og gudstjenester m.m. Bladet kan også læses på nedenstående hjemmeside. Mange af møderne holdes i Sct. Margrethes Gård i Asmild eller i Sognehuset på Højtoften, hvor du altid er velkommen til at deltage.

Tapdrup har et aktivt Menighedsråd, som naturligvis er en bærende drivkraft for Tapdrup Kirke. Det primære mål er naturligvis afholdelse af kirkens traditionelle gudstjenester, men Menighedsrådet arrangerer også ”Gudstjeneste og spagetti”, ”Spejdergudstjeneste”, ”Fastelavns og høstgudstjeneste”, friluftsgudstjeneste og ture.

Se mere på Tapdrup & Asmild sogns hjemmeside

Rul til toppen