Tapdrup Menighedsråd og Tapdrup Kirke

Tapdrup Kirke er en klassisk middelalderkirke, bygget i 1200 tallet og med en spændende historie, som man kan læse mere om i en brochure, der ligger i våbenhuset og er til fri afbenyttelse. Kirken er åben hver dag, fra kirkeklokken ringer solen op og til den ringes ned. 

Tapdrup sogn indgår i et fælles pastorat med Asmild sogn; det betyder, at de to kirker deler præster og organister samt kirkekontor og kirke- og kulturmedarbejder (se kontaktoplysninger under fanen Kontakt). Tapdrup sogn har sin egen graver/kirketjener og kirkesangere.

Der er gudstjeneste i Tapdrup Kirke hver søndag, undtagen sidste søndag i måneden, hvor der henvises til Asmild Kirke. Endvidere gudstjeneste på alle de kirkelige helligdage, dog fejres nogle af disse også sammen med Asmild sogn f.eks. Juledag, 2. påskedag, Kristi himmelfartsdag og 2. pinsedag.

Dåb, konfirmation, vielse og begravelse finder sted i kirken.

Der er særlige gudstjenester så som ’Gudstjeneste & Spaghetti’ for børnefamilier, temagudstjeneste,  konfirmandgudstjeneste samt familiegudstjenester ved advent, fastelavn og høst.

Endvidere koncerter og musikgudstjenester.

Tapdrup Menighedsråd

Tapdrup Menighedsråd har 5 valgte medlemmer, en medarbejderrepræsentant samt præsterne. Menighedsrådet har ansvar for kirkebygningen, kirkens økonomi, kirkegården, Sognehuset og personalet (med undtagelse af præsterne). Menighedsrådet holder møde 10 gange om året. Tapdrup sogn har et aktivt menighedsråd, der står for kirkekaffe, caféaftener/foredrag og andre sociale arrangementer så som sensommerudflugt, torvekoncert, sogneindsamling og bladet ’Kirke og Sogn’.

Det siddende menighedsråd:

Formand: Niels Toftegaard, tlf. 8660 0474/mobil 206 30474, email nielstoftegaard46@gmail.com
Næstformand: Jens Morten Jørgensen, tlf. 8660 0206/mobil 2639 9070, e-mail aabrinken9@outlook.com
Kasserer: Anette Andersen, tlf. 8660 0497/mobil 2960 0242, e-mail adegn@mail.dk
Kontaktperson: Pauli Birch Nielsen, tlf. 8660 0249/mobil 4038 5420, pauli@birch-tapdrup.dk
Kirkeværge: Peter Ruby, tlf. 8660 0023/mobil 4027 7123, e-mail daylite.pr@gmail.com
Medarbejderrep:., Graver: Ole S. Jensen, mobil 2334 8471, e-mail graver.sognehuset@mail.dk 
Sognepræst: Per Bucholdt Andreasen, tlf. 8667 6347, e-mail: pba@km.dk
Sognepræst: Lisbeth M. Andersen, mobil 2167 7993, e-mail lma@km.dk
Sognepræst: Mads Bjerre Gram, (sekretær), mobil 2933 6401, e-mail mabg@km.dk

Sognehuset

Sognehuset er et ombygget parcelhus, der ligger på Højtoften over for kirkens vestindgang. Her indbyder menighedsrådet til: kor, sangaftener, foredrag, kirkekaffe, kirkefrokost, koncerter, udstillinger, spisning i forb. med ’Gudstjeneste & Spaghetti’, babysalmesang, børneklub o.a.

Sognehusets mødelokale til 50 personer med køkken kan lånes/lejes af foreninger, til møder/arrangementer i sognet og til mindesammenkomst i forbindelse med begravelse/bisættelse. Kontaktperson er graveren. I Sognehuset har graveren kontor m.m. og der er faciliteter for menighedsrådet.

Kirkegården

Kirkegården er åben for besøgende og et besøg værd, en stille grøn oase med mange spændende og smukke detaljer, der skifter med årstiden – og et historisk sted. 

Bladet ’Kirke og Sogn’ og hjemmeside

Bladet udkommer 3 gange om året og er fælles for Tapdrup og Asmild sogne, med aktuelle artikler og alle relevante oplysninger vedr. de to sognes kirkelige aktiviteter.
I kirkens våbenhus ligger der eksemplarer af ’Kirke og Sogn’ til fri afbenyttelse. Bladet husstandsomdeles omkring 1. dec., 1. april og 1. sept.

Se endvidere kirkens hjemmeside www.tapdrupkirke.dk

 

Rul til toppen