Om Tapdrup / Naturformidlingsområde

Naturformidlingsområde i Tapdrup

Der er etableret et større lege- og naturformidlingsområde i Nørreådalen – ved banestien umiddelbart syd for Tapdrup by. Det er muligt at komme til området på cykel (via cykelstien mellem Bruunshåb og Vejrumbro) eller med bil ad Stationsvej i Tapdrup. Det er også muligt at komme ad vandvejen, da der er etableret kano-landingsplads og stisystem over engarealerne til lege- og natur-formidlingsområdet.
 
Vi håber at du/I vil nyde jeres ophold, men også færdes ansvarsfuldt i området - med respekt for både natur, materiel og andre besøgende.

Området byder bl.a. på:

  • Shelters, toilethus og vandpost 
  • Stor naturlegeplads
  • Sti til åen, paddehuller og kanolandingsplads
  • Boldbane og petanquebane
  • Naturformidlingskasser, fiskenet m.v.  
  • Stor grillhytte med bord/bænkesæt
  • Bålpladser med tilhørende båludstyr
  • Informationstavler

 

Formidling af natur og historie
Etablering af området er støttet af forskellige sponsorer, med det formål at sikre formidling af Nørreådalens natur og historie. Legeområdet er derfor opbygget omkring historiske emner som Pramfarten, Vandmøller, Jernbanedriften etc.
 
Derudover er der lagt vægt på adgang til naturen samt naturformidling. Til det formål er der etableret stisystem i engarealerne ned til åen (starter ca. 200 m vest for legepladsen), etableret paddevandhuller, ligesom der er opsat informationstavler, som fortæller om natur og historie.
 
 
 
Specielt om naturformidlingskasser
Til understøttelse af naturformidling for grupper (primært skoler og institutioner) er der anskaffet tre emnekasser, som kan tages med ud i naturen til aktiviteter som undersøgelse af vandhuller, padder etc., træsnitning og bålaktiviteter. Emnekasser, fiskenet, båludstyr m.v. udlånes gratis til skoler og institutioner m.fl. 
 
 
 
Kasserne kan lejes i forbindelse børnefødselsdag og tilsvarende arrangementer. Kasserne skal lejes min. én uge før arrangementet, det koster 100 kr. og bortkomne ting skal erstattes. Nøgle kan fås ved henvendelse til nedenstående kontaktpersoner, hvortil eventuelle spørgsmål m.v. også kan rettes.
 
Kontaktpersoner
Svend Gregersen, Anders Nielsens Vej 19, tlf. 61 85 06 35
Charlotte og Jan Henriksen, Stationsvej 32, tlf. 20 35 03 04 
Anne Kirstine og Johannes Laugesen, Stationsvej 25, tlf. 86 60 28 72
Christian Meyn, Taphedevej 2, tlf. 86 60 04 13 (kun Møllehøj)
 
 
Vis hensyn
Vi håber at du/I vil nyde jeres ophold, men også færdes ansvarsfuldt i området - med respekt for både natur, materiel, andre besøgende og naboer. Vi beder om at der er ro på pladsen senest kl. 23.00.
 
 
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk