Borgerforeningen / Borgerforeningens bestyrelse

Borgerforeningens bestyrelse

Ved generalforsamlingen i 2016 konstituerede bestyrelsen for Tapdrup Borgerforening sig således:
 

Formand:

Claus Bo Andreasen
Tørvevejen 1
Tlf. 86 60 25 29
Mail: cb.andreasen@mail.tele.dk

Kasserer:

Dan Jensen
Stationsvej 13
Tlf. 28 29 57 14
Mail: dan-jensen@fibermail.dk

Næstformand og sekretær:

Jan Henriksen
Stationsvej 32
Tlf. 86 62 88 91 eller 20 35 03 04
Mail: jan@freemore.dk

Bestyrelsesmedlem: 

Jens Morten Jørgensen
Åbrinken 9
Tlf. 26 39 90 70
Mail: aabrinken9@fiberpost.dk

Bestyrelsesmedlem:

Anna Margrethe Engbæk Schmidt
Tapdrupvej 94
Tlf. 20 44 10 44
Mail: Anna.engbaek.schmidt@gmail.com
 
 

Bestyrelsessuppleant:

Connie Jensen
Tørvevejen 4
Tlf. 29 62 16 83
Mail: con_jensen_tapd@yahoo.com
 
 

 

Bestyrelsessuppleant:

Anne Marmurowicz
Kokærvænget 24
Mail: knud_a88@hotmail.com
 
 

 

Revisor:

Else Krogh
Tapdrupvej 91
 
 

 

Revisor:

Poul Pilgaard
Åbrinken 3

 
 

 

 
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk