INVITATION TIL FÆLLES ORIENTERINGSMØDE

INVITATION TIL FÆLLES ORIENTERINGSMØDE

Skal grøn fjernvarme være fremtidens varmeforsyning i Tapdrup

Sidste år indgik de politiske partier på Christiansborg en bredt funderet klimaaftale. Klimaaftalen indeholder blandt andet er mål om, at fossile brændsler såsom naturgas skal udfases af varmeforsyningen i Danmark.
Der er grundlæggende to alternativer til naturgassen. Alle kan vælge deres individuelle varmepumpe, eller man kan vælge fjernvarme.
Hvis Tapdrup skal have fjernvarme, så kræver det meget stor fælles tilslutning.
Viborg Varme arbejder ikke med tvang, så et projekt, hvor naturgasnettet omlægges til fjernvarme, skal have en solid forankring og efterspørgsel.
Det er derfor vigtigt, at du tager stilling til om du ønsker fjernvarme frem mod 2030.
Du skal give din holdning til kende inden 30. juni 2021, da Viborg Varme i august tager stilling til hvilke områder, vi vil konvertere til fjernvarme.
Der vil snart komme et brev til dig, med information om hvordan du giver din forhåndstilkendegivelse.
Hvis ikke man tilkendegiver sin holdning opfattes det som et NEJ TAK.

Kære borgere i Tapdrup

Du inviteres derfor til et orienteringsmøde tirsdag d. 25.05.21 kl 19.00 på Legepladsen hvor du kan høre nærmere om ovenstående og have mulighed for at stille spørgsmål.
På mødet vil der være repræsentanter fra Viborg Varme, der kan svare på hvordan det ser ud netop for vores by.
Da forsamlingsloftet her er på 100 udendørs, anbefaler vi at man kun møder én op fra hver husstand.

Mvh
Tapdrup Borgerforening
Benjamin Overvad

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Rul til toppen