Nødpasning – Børnehuset

Nedenstående er udtræk fra Børnehavens intranet “Børnenettet” ang. Nødpasning

Nødpasning i uge 12 og 13
16. marts 2020

Har du behov for pasning – se her hvordan du skal forholde dig.

Dagtilbud og skoler er lukkede i uge 12 og 13 for at begrænse smittespredningen af covid-19. Derfor opfordres alle til i videst muligt omfang at holde børnene hjemme eller finde anden pasning.

Dog tilbyder Viborg Kommune nødpasning i følgende situationer:

  • For børn til og med 3. klasse, hvis forældre varetager kritiske funktioner, og hvor andre pasningsmuligheder er afsøgt  
  • For børn til og med 3. klasse, hvis forældre er ansat i en privat virksomhed, der ikke har hjemsendt medarbejderne, og hvor andre pasningsmuligheder er afsøgt.
  • Børn og unge, der har særlige sociale, pædagogiske eller behandlingsmæssige behov, herunder tilfælde hvor forholdene i barnets eller den unges hjem begrunder et nødpasningstilbud.

Nød-pasningen vil finde sted i barnets eget pasningstilbud/skole.

Hvis dit barn har behov for nødpasning, så skal du kontakte din børnehusleder, dagplejeleder eller skoleleder senest kl. 12 dagen før du har behov for pasning,  medmindre dit barn allerede er tilmeldt. Vi forventer, at barnet er afleveret senest kl. 10, medmindre andet er aftalt.

Såfremt dit barn er tilmeldt nødpasning, men du har fundet en anden løsning, så bedes du senest kl. 12 dagen før, meddele dette til din børnehusleder, dagplejeleder eller skoleleder.  

Med venlig hilsen
Finn Terkelsen, Dagtilbudschef og Konstitueret chef for Sundhedsplejen og PPL

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen