Efterårsnyt

Kære alle sammen
Sommeren er på sit absolutte sidste, og efterårets flotte farver begynder at skinne igennem i den smukke natur omkring os. Coronaen har dog ikke sluppet sit tag endnu, og derfor bliver efteråret og vinteren også anderledes, end vi er vant til her i Tapdrup.

Halloween

Tapdrup Borgerforening ønsker at følge regeringens landsdækkende restriktioner i forhold til forsamlinger samt ønsker at bidrage til at begrænse smitterisikoen. Derfor har vi besluttet, at der ikke bliver et ”græskar værksted” på legepladsen, som de foregående par år. Det er frustrerende for os ikke at kunne gennemføre alle de sjove og samlende aktiviteter i byen, men vi må acceptere forholdene, som de er lige nu.

Flere har kommet med rigtige gode input i Facebookgruppen, til hvordan halloween kan afvikles på en sikker og god måde for vores yngste borgere. Nogle bakker op og kommer med gode ideer som, at der sættes et græskar uden for døren, hvis der ønskes besøg. Borgerforeningen vil ikke gøre sig til herre over, hvordan den aften skal løbe af stablen, men blot sende et ønske til alle om at passe på hinanden.

Julebanko

Som der tidligere var blevet meldt ud, så ønsker Borgerforeningen, at byens Julebanko skulle nytænkes. Der blev opfordret til at byens borger kontaktede os, for at få dannet en ”banko-gruppe”, som kunne stå for at afholde disse aftener i forsamlingshuset. Desværre har vi ikke modtaget en eneste henvendelse om at deltage i denne proces. Det er ærgerligt, da vi har brug for frivillige hænder til sådanne arrangementer.

Grundet coronaen har vi også valgt, at julebanko ikke afvikles i år. Dette er til trods for, at de seneste restriktioner, kun er berammet til udgangen af november måned. Så på baggrund af restriktionerne, og det faktum, at der INGEN henvendelser har været, er det også en meget naturlig beslutning.

Juletræstænding

Nærmere information følger når vi lige kommer lidt tættere på.

Følg med på Tapdrupby.dk, Facebook og nyhedsbrev.

Landsby-pedeller

Borgerforeningen deltog i Viborg Landsbysammenslutnings generalforsamling i år.
Her blev der talt varmt om flere små landsbyer rundt i kommunen, som var startet op med et fedt koncept, de kalder ”Landsbypedeller”.

Planen var egentlig at introducere det til Borgermødet, som for nuværende er flyttet på ubestemt tid, men hvis der er nogen, der gerne vil læse mere om konceptet er i velkommen til at se på flg. hjemmeside: https://viborglandsbysammenslutning.dk/landsby-pedeller

For yderligere er I velkommen til at skrive til Formand@tapdrupby.dk

Selvom vores fælles sociale arrangementer ikke kan afvikles, betyder det ikke, at borgerforeningen sidder i sofaen og hygger. Vi har stadig gang i mange spændende ting, og noget af det, som vi bruger rigtig meget tid på, er ansøgninger til fonde og kommunen. Nedenfor har vi listet nogle af de ting, vi har søgt midler til, så der kan bygges nyt og repareres på eksisterende.

  1. Nye brædder til vores anløbsbro ved åen, inkl. en form for trappe til opstigning fra de sejlende og badende.
    • De gamle brædder, vil blive brugt til at genoprette stien på bedste vis.
  2. Ved legepladsen skal laves en lille kasse som skal indeholde små vogne til at hale kano/kajak fra åen og op til byen. Samme kasse kan også bruges til alle de fine sandkassesager, der er doneret.
  3. Madpakkebordet skal rettes op og gentænkes.
  4. Shelterne skal rettes op og i den forbindelse skal vi bruge 12 egestammer med en diameter på min 20 cm.

Tingene skal indkøbes og arbejdet skal formelt begyndes i år. Da nogle af svarene på vores ansøgninger, har været længe undervejs, så skal vi stadig se, om vi ikke kan nå i mål med alle projekterne i år. Derfor er det rart at læse omkring de mange tilkendegivelser, og den iver der er på facebook for at give en hånd med til diverse vedligehold. Så sidder du/I med en oprigtig interesse i at deltage i udførelsen af punkt 2-4, bedes du kontakte næstformand Jakob på naestformand@tapdrupby.dk. Bestyrelsen skal nok helt selv udfører punkt 1 inkl. underpunktet, men vi har brug for hjælp til de andre projekter.

Forhåbentligt bliver vi helt færdige til næste vækstsæson, så det kan betale sig at vedligeholde bro-/sti-systemet, men mere om det senere når vi ser hvor langt, vi kommer i år. Nedbøren får helt sikkert indvirkning på arbejdet med broen og stien.

Til sidst en lille ting I alle godt må huske 

Hvis der er spørgsmål eller tvivl om, hvad vi i Borgerforeningen i grunden laver, så spørg os.
Der har igennem det sidste års tid været bemærkninger, både direkte og indirekte, i forhold til ting, som man er uforstående overfor i forhold til, hvordan byen vedligeholdes.
Husk på, at Borgerforeningen er til for at holde samling på rigtig mange ting, flere af jer i byen har været i diverse bestyrelser og sågar også bestyrelser her i byen. Tapdrup by er ALLES ansvar, og bestyrelsen består kun af børneforældre med familie, fuldtidsarbejde og indimellem også andre interesser som ikke udelukkende er foreningsarbejde.

Dertil skal siges, at en del af bestyrelsens arbejde også involverer kommunen, lodsejere og andre faggrupper.
Kommunikationen og dialogen mellem disse er tidskrævende og til tider langtrukne. Derfor kan det være svært at se, hvilket arbejde bestyrelsen laver, og nogle ting er også svære at gøre synlige for den enkelte borger. Så er der input, ønsker eller anden form for ris/ros, så tag endelig fat i en af bestyrelsens medlemmer.

Kender vedkommende ikke svaret, skal vi selvfølgelig nok følge op på alle henvendelserne.
Vi har et stort ønske om gennemsigtighed, så I ved, hvad der arbejdes med løbende.

 

Med venlig hilsen 
Tapdrup Borgerforening

En tanke om “Efterårsnyt

  1. Gode og mange informationer vedr efteråret i Tapdrup
    …en idé til jer – ovennævnte gode og mange informationer kan I bryde ned i mindre historier, og dele disse på Facebook eks hver 2. uge i efteråret…så vil I være mere synlige, og borgerne vil opleve hvor godt I gør det…og I gør det godt

Skriv et svar til Ole Annuller svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Rul til toppen