Om Tapdrup / Fællesspisning / Vejledning til fællesspisning

Vejledning til fællesspisning

Forsamlingshuset
Forsamlingshuset stilles til rådighed mod, at der opkræves 5 kr. til forsamlingshuset pr. spisende gæst. Beløbet indsættes efter fællesspisningen på forsamlingshusets konto (9255 - 2640 138 663) og der sendes en mail til forsamlingshusets kassérer med beløbets størrelse og hvem beløbet er sendt fra. Se www.tapdrupby.dk for kontaktoplysninger til den aktuelle kasserer.
 
Så hurtigt som muligt reserveres forsamlingshuset gennem den aktuelle udlejer - hos hvem der også aftaltes nærmere omkring nøgleafhentning. Se www.tapdrupby.dk for kontaktoplysninger til den aktuelle udlejer.
 
Drikkevarer
Arrangørerne af fællesspisningen står selv for indkøb og salg af vin, øl og vand.
 
Rengøring
Madholdet sørger selv for rengøring af ovn, komfur, køkkenborde, køleskabe, al opvask, fejning af alle gulve samt nedtagning af borde og stole. Herudover skal gulvene vaskes og toiletterne rengøres af Anna-Mette Kroustrup, telefon 2655 5749 for 300 kr. såfremt de 3 ekstra-toiletter har været aflåste – og ved bestilling i god tid inden fællesspisningens afholdelse (husk at regne de 300 kr. med i kuvertprisen).
 
Reklamering
Reklamering bør som minimum finde sted via plakater på sandwichskiltene (står de ikke ved indkørslerne til Tapdrup er de placeret i skuret bag forsamlingshuset), ved opslag på info-standeren på hjørnet af Højtoften/Tapdrupvej og på www.tapdrupby.dk. Har du behov for hjælp – evt. også med reklame på Facebook – så kontakt Dan og Tina Jensen, Stationsvej 13, e-mail: dan-jensen@fibermail.dk eller telefon: 28 29 57 14. Der kan hos Dan og Tina også lånes lamineringsmaskine til opslagene.
 
Deltagertilmelding
Normalt står der i opslagene at deltagere kan tilmelde sig på et telefonnummer og/eller mailadresse tilhørende én repræsentant fra madholdet.
 
Et godt råd er at registrere navn, antal børn/voksne og telefonnummer i tilfælde af aflysning.
 
 
Gode råd
  • Vent med at regne kuvertprisen ud til alle varer er købt ind.
  • Madholdet lægger selv pengene ud til indkøb og beregner herefter kuvertprisen for børn og voksne (husk evt. penge til rengøring).
  • Det er madholdet der beslutter, hvor aldersgrænsen går mellem voksen- og barnepris.
  • Borgerforeningen har udlånt pengekasse med en minimumsbeholdning til byttepenge. Pengekassen går videre til næste madhold sammen med fællesspisningsmappen – eller afleveres til Dan og Tina Jensen, Stationsvej 13.
  • Medbring karklude, viskestykker, håndklæder, skarpe knive, evt. skrælleknive, tændstikker, toiletpapir, håndsæbe til toiletter, opvaskemiddel, stanniol og husholdningsfilm, sorte affaldssække, køkkenruller og evt. bagepapir.
  • I baggangen helt ude ved ydervæggen har fællesspisning fået det øverste skab til langtidsholdbare rester, eksempelvis salt, peber, krydderier, servietter, lys m.m. Kig evt. efter rester inden indkøb.
  • Hvis Forsamlingshuset er ledigt kan det være en god idé at sætte borde og stole op dagen før fællesspisning, så det er nemmere at overskue andre opgaver.
  • Køb gerne ind dagen før og stil varerne i fryser og køleskab, hvis Forsamlingshuset ikke er optaget.
  • Skal der være bordpynt? Skal der synges sange? Hvem byder velkommen?
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk