Om Tapdrup / Naturformidlingsområde / Træsnittekasse

Træsnittekasse

Indhold af kasserne skal tjekkes både før og efter brug.
 
Eventuelle mangler meddeles Svend Gregersen, Anders Nielsens Vej 19, tlf. 61 85 06 35.

 

 

Indhold

 

Genstand

Antal

Båndkniv  Stubai210 mm

2

Tængsel   Håndsmedet

2

Håndøkse 900 gr.

1

Økse       0,5 kg.

3

Alu. Kile    Stubai

1

Billedskærerjern lige hulj.12 mm.

2

Billedskærerjern lige hulj.6 mm.

2

Nedb.huljern Djärv 16/16 mm.

2

Grensav  533 mm.

2

Kløvejern  Djärv 40x5 mm

1

Borsving  200 mm.

1

Kunstbor  14 mm.

1

Kunstbor  16 mm.

1

Kunstbor  18 mm.

1

Bugthøvl   Flad sål

4

Snittekniv med plasthæfte

5

Dolk

9

Fiberhammer           Ø50

1

 

Emnekasserne er beregnet til at tage med ud i naturen. Der er håndtag i enderne, og de kan således bære på forsvarlig vis.

Hjælp os med at passe på tingene
Vi håber at du/I vil færdes ansvarsfuldt i området, med respekt for både naturværdier og materiel.
 
Vi beder om at følgende retningslinjer overholdes ved anvendelse af kasserne:
  • Kasserne indeholder tjekliste over indhold. Disse lister skal tjekkes både før og efter brugen. Eventuelt manglende eller defekt udstyr meddeles til den repræsentant for Tapdrup Borgerforening, som I har lånt nøglen hos.
  • Udstyr skal anvendes korrekt og rengøres efter brug (vandhane ved toilethus)
  • Al færdsel i naturen skal ske ansvarsfuldt og med respekt for naturværdierne
  • Hav respekt for andre besøgende i området
  • Der skal ryddes op i området efter besøg - også i toilethus
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk