Om Tapdrup / Naturformidlingsområde / Natur og Teknik

Natur og Teknik

Indhold af kassen skal tjekkes både før og efter brug.

Eventuelle mangler meddeles Svend Gregersen, Anders Nielsens Vej 19, tlf. 61 85 06 35.

Indhold:

Tekst

Antal

Værktøjskasse

1

Bestemmelsesdug Blade

1

Bestemmelsesdug Smådyr land

1

Bestemmelsesdug Smådyr vand              

1

Vandsold

1

Sænkenet

1

Insektsuger            

12

Akvarium  med låg,6 L           

6

Akvarium  med låg,2,5 L        

6

Sorteringsskål         

6

Pincet, plast            

12

Forstørrelsesglas, 5x6             

12

Tovejsmikroskop     

6

Emnekasserne er beregnet til at tage med ud i naturen. Der er håndtag i enderne, og de kan således bære på forsvarlig vis.

Hjælp os med at passe på tingene
Vi håber at du/I vil færdes ansvarsfuldt i området, med respekt for både naturværdier og materiel.
 
Vi beder om at følgende retningslinjer overholdes ved anvendelse af kasserne:
  • Kasserne indeholder tjekliste over indhold. Disse lister skal tjekkes både før og efter brugen. Eventuelt manglende eller defekt udstyr meddeles til den repræsentant for Tapdrup Borgerforening, som I har lånt nøglen hos.
  • Udstyr skal anvendes korrekt og rengøres efter brug (vandhane ved toilethus)
  • Al færdsel i naturen skal ske ansvarsfuldt og med respekt for naturværdierne
  • Hav respekt for andre besøgende i området
  • Der skal ryddes op i området efter besøg - også i toilethus

 

Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk