Bålkasse

Indhold af kasse skal tjekkes både før og efter brug.
 
Eventuelle mangler meddeles Svend Gregersen, Anders Nielsens Vej 19, tlf. 61 85 06 35.
 
 
 
Indhold
 

Genstand

Antal

Vikingepande - Ø48 cm

1

Bålgryde12,5 L- kraftig Aluminium

1

Bålparide  Ø47 cm.

1

Krog til wokpande

2

Wokpande               alm. køkkenmodel

1

Trefod til Wokpande

1

Spartel til pandeafrensning

1

Køkkenkniv

2

Skærebræt plast

1

Paletter

2

Grillgaffel

4

Grydeske

2

Stålkæde til wok

1

Kæde båludstyr4 mm

1

Pølsetang træ

4

Grillrist - 70 x30 cm

1

Emnekasserne er beregnet til at tage med ud i naturen. Der er håndtag i enderne, og de kan således bære på forsvarlig vis.

Hjælp os med at passe på tingene
Vi håber at du/I vil færdes ansvarsfuldt i området, med respekt for både naturværdier og materiel.
 
Vi beder om at følgende retningslinjer overholdes ved anvendelse af kasserne:
  • Kasserne indeholder tjekliste over indhold. Disse lister skal tjekkes både før og efter brugen. Eventuelt manglende eller defekt udstyr meddeles til den repræsentant for Tapdrup Borgerforening, som I har lånt nøglen hos.
  • Udstyr skal anvendes korrekt og rengøres efter brug (vandhane ved toilethus)
  • Al færdsel i naturen skal ske ansvarsfuldt og med respekt for naturværdierne
  • Hav respekt for andre besøgende i området
  • Der skal ryddes op i området efter besøg - også i toilethus
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk