Tapdrup er beliggende 6 kilometer øst for Viborg centrum - og kun 2 kilomenter fra udkanten af Viborg by.
 
Vores vision er en levende landsby, som bygger på traditionelle landsbyværdier. Det vil sige, at man som borger tør og vil være med til at tage ansvar for det sted man bor - sammen med de mennesker, man bor sammen med. Gennem et aktivt landsbyfællesskab skal Tapdrup være et attraktivt sted at bo for både børn, ældre og familier.

Indvielse af torv v/ Tapdrup Sognehus

Reserver den 24. september 2016 kl. 14.00 - da bliver Tapdrups nye bytorv/ mødested indviet.

Nærmere program er nævnt i seneste nummer af beboerbladet "Tappen", men kan røbe at Sødal Happy Singers under ledelse af bysbarnet Anders Hjorth Nielsen kommer og gir et par numre. En el anden prominent person kommer og "klipper snoren" og vi slutter festen af med at nyde nogle grillede pølser m. m.

Et dejligt eksempel på et smukt samarbejde mellem Borgerforeningen og Menighedsrådet i Tapdrup.

Fællesspisning

Så er vi klar til næste fællesspisning i Tapdrup Forsamlingshus. Det bliver tirsdag den 4. oktober kl. 18.00.
 
Tilmelding senest fredag den 30. september til Susanne Østerby tlf: 6174 1747 eller Lilian Andersen tlf: 2232 3395

Hilsen kokkene fra Anders Nielsensvej 1, 3, 5 og 13

Seniorklubben i Tapdrup

Kære seniorer i Tapdrup.
 
Så er ferien snart forbi og vore aktiviteter i senior-klubben starter op igen.

Vi mødes hveranden tirsdag, første gang efter ferien er: tirsdag d. 27. september 2016 kl. 09,30 i Sognehuset.
 
Hvad er det så lige man foretager sig i klubben? Tja - vi foretager os lige præcis det som vi hver især har lyst til; nogen spiller skak, whist eller andet kortspil og andre spiller bob. Så der er mange muligheder, men først og fremmest hygger vi os med snak og sange. En fast tradition er, at vi begynder med kaffe og brød og en sang.
 
Såfremt lysten og muligheden er der, arrangeres der gerne ture/udflugter m.v., så kom blot med ønsker/forslag. Vi har endvidere haft flere indlæg om spændende rejser m.v., og der er også planlagt foredragsholdere i kommende sæson.

Det koster beskedne kr. 10.- pr gang, incl. kaffe brød mv.

Deltagerantallet har indtil nu ligget på ca. 15 pr. gang, så der er absolut plads til flere, for hvem socialt samvær kan være inspirationskilde til en god seniortilværelse.

Håber at ovenstående giver netop dig lyst til at være med i klubben, og ønsker du yderligere information er du velkommen til at kontakte undertegnede.

Venlig Hilsen
Erling Sørensen
86600340 - 29875340

Livet i Tapdrup

Tapdrup Borgerforening har produceret en lille film om livet og fællesskabet i vores dejlige by. Filmen kan du se via dette link.
Tapdrup Borgerforening  | borgerforeningen@tapdrupby.dk